Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 09 (1945)

Wczytywanie...
Miniaturka obrazu
Data
1945-03-07
Autorzy
Brodzki-Grossbart, St.
Strzałkowska, Maria (1898-1994)
Zatorska, Helena (1910-1984)
Tytuł czasopisma
Czasopismo ISSN
Tytuł tomu
Wydawca
Związek Patriotów Polskich
Streszczenie
Spis treści: Paszport i sumienie - s. 1. St. Brodzki-Grossbart: Na marginesie debaty - s. 1. W wyzwolonym kraju: wiadomości Służby Informacyjnej "Polpress" - s. 2. Maria Strzałkowska: Zagadnienia szkolnictwa - s. 3. Echa prasowe - s. 4. Odezwa Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie: Do uchodźstwa polskiego! - s. 5. Odezwa Rządu Tymczasowego R.P. do Ludności nowo wyzwolonych terenów - s. 6. Helena Zatorska: Stefania Sempołowska - s. 7. Sprawy żydowskie: O pomoc dla Żydów polskich w ZSRR ; Apel Dra Bermana - s. 8. Pobratymcy i sprzymierzeńcy- s. 8. Z prasy krajowej - s. 8. Przekrój tygodnia - s. 9. Żywoty mężów poczciwych... - s. 9. Migawki - s. 9. Domagamy się uwolnienia aresztowanych patriotów! - s. 10. Wiec Ligi "V" w Haifie - s. 10. List otwarty - s. 10. Z Kraju donoszą - s. 10. Komunikat Związku Słowian - s. 10.
Opis
Nr 9 (1945) 10 s. Angielska wersja tytułu: Bulletin of Free Poland. Format: 35 cm. Tygodnik. Czasopismo polonijne
Słowa kluczowe
Konferencja jałtańska (1945) , Kultura , Patriotyzm , Polonia w Anglii , Polska 1945 r. , Szkolnictwo , Suwerenność , Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN) , Warszawa 1945 r. , Wojna (1939-1945) , Związek Patriotów Polskich (ZPP) , Sempołowska, Stefania (1869-1944) , Bierut, Bolesław (1892-1956) , Osóbka-Morawski, Edward (1909-1997) , Berman, Adolf (1906-1978)
Cytat