Zachęcamy do współpracy

Ocalmy od zapomnienia historię, którą tworzą zwykli ludzie.

Na pewno macie Państwo w zbiorach dokumenty, zdjęcia, pisma urzędowe dokumentujące historię rodziny i regionu. Zrobimy doskonałej jakości kopie cyfrowe takich materiałów, w zamian za zgodę na zamieszczenie ich w Bibliotece Cyfrowej UPH.

Kontakt:

Oddział Zasobów Cyfrowych i Zbiorów Specjalnych

mail: ozc@uph.edu.pl

tel.: 25 643 17 53

O projekcie

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest projektem tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o własne zbiory biblioteczne.

Publikacje umieszczone w Bibliotece Cyfrowej UPH należą do domeny publicznej lub podlegają ochronie prawa autorskiego. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych niektóre publikacje udostępniane są w ograniczonym zakresie, wyłącznie z komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki.

Projekt został sfinansowany w ramach umowy 562/P-DU/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

 

Zbiory w Bibliotece Cyfrowej UPH

Wybierz zbiór, aby przeglądać jego kolekcję.

Najnowsze tytuły

Pozycja
Melancholicy. T. 2
(Gebethner i Wolff, 1939) Orzeszkowa, Eliza (1841-1910)
Pozycja
Meir Ezofowicz. T. 2
(Gebethner i Wolff, 1937) Orzeszkowa, Eliza (1841-1910)
Pozycja
W Swojczy czyli Żywot poczciwego włościanina
(Księgarnia Polska, 1925) Dygasiński, Adolf (1839-1902)
Pozycja
Jan Kochanowski w świetle własnych utworów : wizerunek literacki
(Gebethner i Wolff, 1884) Chlebowski, Bronisław (1846-1918)
Pozycja
Meir Ezofowicz. T. 1
(Gebethner i Wolff, 1937) Orzeszkowa, Eliza (1841-1910)