Biuletyn Wolnej Polski. R. 1945. Nr 1-19

Stały adres URI do tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Wyświetlanie pozycji 1 - 5 z 19
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 19 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-05-16) Zatorska, Helena (1910-1984); Tuwim, Julian (1894-1953); Słonimski, Antoni (1895-1976); Broniewski, Władysław (1897-1962); Pasternak, Leon (1910-1969); Bronicz, L.; Borejsza, Jerzy (1905-1952); Gadomski, Romuald (1905-1974); Minc, Bronisław (1913-2004)
  Spis treści: Dzień zwycięstwa w Warszawie - s. 1. Helena Zatorska: Czas siewu - s. 1. Sesja Krajowej Rady Narodowej (sprawozdanie Polpressu) - s. 2-3. W Wyzwolonym Kraju: Wiadomości Agencji Telegraficznej "Polpress" - s. 3. Jerzy Borejsza: Rewolucja łagodna - s. 4. Polska w wojnie - s. 6-7. Romuald Gadomski: Prawo obowiązuje - s. 8. Bronisław Minc: Nowa powojenna Europa - s. 9-10. Echa prasowe - s. 10. Dary amerykańskie - s. 11. Do czytelników i przyjaciół B.W.P. - s. 11. Ankieta - s. 11. Sprawy młodzieży - s. 11. Migawki - s. 11. Listy czytelników - s. 12. Odpowiedzi redakcji - s. 12. Domagamy się uwolnienia więzionych Patriotów! - s. 12. Komunikat - s. 12.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 18 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-05-09) Gadomski, Romuald (1905-1974); Strzałkowska, Maria (1898-1994); Posner, Zenon Wł.; Pański, Jerzy (1900-1979)
  Spis treści: Bezwarunkowa kapitulacja - s. 1. Sesja K.R.N. - s. 1. Polska wita sojusz z ZSRR - s. 2. Sesja K.R.N. cd. - s. 2. Romuald Gadomski: Noc i świt - s. 3. W Wyzwolonym Kraju: Wiadomości Agencji Telegraficznej "Polpress" - s. 4. Maria Strzałkowska: Powrót do Polski - s. 5. Z kraju donoszą - s. 5. Jerzy Pański: Wielkie oczyszczenie - s. 6-7. Oświadczenie T.A.S.S.a - s. 7. Zbrodnie hitlerowskie - s. 7. Zenon Wł. Posner: Rola inteligencji w nowej Polsce - s. 8-9. Odrodzenie kultury - s. 9. Pobratymcy i sprzymierzeńcy - s. 10. Przekrój tygodnia - s. 10. Nie można dłużej milczeć - s. 10. Echa prasowe - s. 11. Odbudowa komunikacji - s. 11. Listy czytelników - s. 12. Z własnego podwórka - s. 12. Komunikaty - s. 12.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 17 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-05-02) Milnikiel, Jan E.; Zatorski, Aleksander (1901-1984); Wider, Norbert
  Spis treści: W Przededniu... s. - 1. Jan E. Milnikiel: Dwa święta - s. 1. Wieczyste Przymierze: Układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Rzeczypospolitą Polska a ZSRR - s. 2. Głos Kraju - s. 2. 1791-1945 - s. 3. Aleksander Zatorski: Zagadnienie reformy rolnej - s. 4. Nowe życie polskiej wsi - s. 5. W Wyzwolonym Kraju: Wiadomości Agencji Telegraficznej "Polpress" - s. 6-7. Rola klasy robotniczej w walce o wolność - s. 8. Norbert Wider: W obronie honoru Polskiej Partii Socjalistycznej - s. 9. Sprawy żydowskie - s. 10. Spadkobiercy Hitlera - s. 10. Echa prasowe - s. 11.Przekrój tygodnia - s. 11. Wracamy do Kraju - s. 12. Grupa "Przyszłej Polski" - s. 12. W sprawie jednego obchodu - s. 12. Reklama dla... kolegi - s. 12. Kronika wiecowa - s. 12.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 16 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-04-25)
  Spis treści: Traktat przyjaźni - s. 1. W hołdzie bohaterom ghetta - s. 1. Narada ZPP w Palestynie - s. 2. Przemówienie ob. Kirtiklisa - s. 2. O przyszłość młodzieży - s. 3. Odrodzenie kultury - s. 3. W Wyzwolonym Kraju: Wiadomości Agencji Telegraficznej "Polpress" - s. 4-5. Głosy prasy krajowej - s. 6. Echa prasowe - s. 6. Migawki - s. 7. Pobratymcy i sprzymierzeńcy - s. 7. Przekrój tygodnia - s. 7. Listy do redakcji - s. 8. List do Wysokiego Komisarza - s. 8. Wiec w Petach Tykwie - s. 8.
 • Pozycja
  Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 15 (1945)
  (Związek Patriotów Polskich, 1945-04-18) Guzowski, Jan; Wierzbowska, M.
  Spis treści: Oni a kraj - s. 1. F. D. Roosvelt - s. 1. Sprawy żydowskie - s. 2. Zbrodniarze reakcyjni nie ujdą kary - s. 2. Hitlerowska spuścizna - s. 2. Jan Guzowski: Czego chcą oni? - s. 3. Na Gdańsk! Ku morzu! - s. 4. Morze należy do nas - s. 5. W Wyzwolonym Kraju: Wiadomości Agencji Telegraficznej "Polpress" - s. 6. M. Wierzbowska: Amerykanie nie wiedzą - s. 7. Nadszedł dzień kary - s. 7. Pobratymcy i sprzymierzeńcy - s. 8. Z życia Polonii zagranicznej - s. 8. Depesza do Rządu Tymczasowego - s. 8. Echa prasowe - s. 9. Rozwój przemysłu - s. 9. Przekrój tygodnia - s .10. Dary, które nie doszły - s. 10. Wojsko Polskie - s. 10. W skrócie - s. 10. Zdemaskowana fikcja - s. 10.