Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest projektem tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o własne zbiory biblioteczne.

Celem projektu jest:

 • ochrona i zabezpieczenie najcenniejszych zbiorów,
 • rozwój bibliotecznych zasobów cyfrowych,
 • rozszerzenie i ułatwienie dostępu do zbiorów bibliotecznych szerokiemu gronu użytkowników,
 • tworzenie polskich zasobów edukacyjnych i kulturalnych Internetu,
 • wspieranie rozwoju potencjału badawczego szkół wyższych,
 • pomoc w nowoczesnym procesie kształcenia.

Założeniem Biblioteki Cyfrowej UPH jest stworzenie dostępu do następujących kolekcji:

 1. Dziedzictwo kulturowe – kolekcja zawiera cyfrowe kopie najcenniejszych zbiorów.
 2. Regionalia wraz z Dokumentami Życia Społecznego - zawiera kopie dokumentów dotyczących Siedlec, Ziemi Siedleckiej i Podlasia oraz wydzielony zbiór dokumentów tzw. „drugiego obiegu”.

W miarę rozbudowy Biblioteki Cyfrowej mogą zostać dodane kolejne kolekcje, podkolekcje lub kategorie.

Opis bibliograficzny publikacji sporządzany jest wg reguł międzynarodowego formatu Dublin Core, zgodnie z polskimi przepisami katalogowania.

Do prezentacji zbiorów wykorzystuje się oprogramowanie DSpace.

Publikacje umieszczone w Bibliotece Cyfrowej należą do domeny publicznej lub podlegają ochronie prawa autorskiego.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych niektóre publikacje Biblioteki Cyfrowej UPH, udostępniane są w ograniczonym zakresie, wyłącznie z komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki.

Informacja statusie prawnym dokumentu znajduje się w polu "Prawa dostępu: Czytelnia Zbiorów Specjalnych – dostęp tylko na miejscu".

Prowadzeniem projektu cyfrowego udostępniania zbiorów zajmują się pracownicy Biblioteki Głównej UPH.

Biblioteka cyfrowa UPH jest finansowana w ramach umowy 562/P-DU/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

 • Anglja 

  Tretiak, Andrzej (1886-1944) (Wydaw. Koła Historyków Słuchaczów Uniwersytetu Warszawskiego, 1928)
  Seria : Najnowsze prądy umysłowe zachodniej Europy ; t. 3
 • Włochy 

  Mann, Maurycy (1880-1932) (Wydaw. Koła Historyków Słuchaczów Uniwersytetu Warszawskiego, 1928)
  Seria : Najnowsze prądy umysłowe zachodniej Europy ; t. 2
 • Francja 

  Handelsman, Marceli (1882-1945) (Wydaw. Koła Historyków Słuchaczów Uniwersytetu Warszawskiego, 1928)
  Seria : Najnowsze prądy umysłowe zachodniej Europy ; t. 1
 • Józef Piłsudski : życie i czyny 

  Pomarański, Stefan (1893-1944) (Księgarnia Gustawa Szyllinga, 1934)
 • Przyczynek do indywidualnej i geograficznej zmienności ubarwienia muchołówki żałobnej, Ficedula hypoleuca (Pall.) 

  Dunajewski, Andrzej (1908-1944) (Państwowe Muzeum Zoologiczne, (Warszawa : Drukarnia Techniczna), 1938-12-31)
  Seria: Acta Ornithologica Musei Zoologici Polonici. Tom 2. Nr 18 (1938)

View more