Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest projektem tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o własne zbiory biblioteczne.

Celem projektu jest:

 • ochrona i zabezpieczenie najcenniejszych zbiorów,
 • rozwój bibliotecznych zasobów cyfrowych,
 • rozszerzenie i ułatwienie dostępu do zbiorów bibliotecznych szerokiemu gronu użytkowników,
 • tworzenie polskich zasobów edukacyjnych i kulturalnych Internetu,
 • wspieranie rozwoju potencjału badawczego szkół wyższych,
 • pomoc w nowoczesnym procesie kształcenia.

Założeniem Biblioteki Cyfrowej UPH jest stworzenie dostępu do następujących kolekcji:

 1. Dziedzictwo kulturowe – kolekcja zawiera cyfrowe kopie najcenniejszych zbiorów.
 2. Regionalia wraz z Dokumentami Życia Społecznego - zawiera kopie dokumentów dotyczących Siedlec, Ziemi Siedleckiej i Podlasia oraz wydzielony zbiór dokumentów tzw. „drugiego obiegu”.

W miarę rozbudowy Biblioteki Cyfrowej mogą zostać dodane kolejne kolekcje, podkolekcje lub kategorie.

Opis bibliograficzny publikacji sporządzany jest wg reguł międzynarodowego formatu Dublin Core, zgodnie z polskimi przepisami katalogowania.

Do prezentacji zbiorów wykorzystuje się oprogramowanie DSpace.

Publikacje umieszczone w Bibliotece Cyfrowej należą do domeny publicznej lub podlegają ochronie prawa autorskiego.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych niektóre publikacje Biblioteki Cyfrowej UPH, udostępniane są w ograniczonym zakresie, wyłącznie z komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki.

Informacja statusie prawnym dokumentu znajduje się w polu "Prawa dostępu: Czytelnia Zbiorów Specjalnych – dostęp tylko na miejscu".

Prowadzeniem projektu cyfrowego udostępniania zbiorów zajmują się pracownicy Biblioteki Głównej UPH.

Biblioteka cyfrowa UPH jest finansowana w ramach umowy 562/P-DU/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

 • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 13-14 (1945) 

  Pomian, Andrzej (1911-2008); Święcicki, Marek (1915-1994); Dollan, Patric sir (1885-1963); Pomian, Bolesław (1905-1981); Malinowski, Leopold; Nierad, Gustaw; Boray, Aleksander; Ginsbert, Julian (1892-1948) (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-03)
  Spis treści: Andrzej Pomian: Prawda zmartwychwstanie - s. 1. Marek Święcicki: Korpus Polski we Włoszech - s. 2. Jerzy Faczyński: Pieśń wielkanocna - s. 2. Sir Patric Dollan: Od szkockiego przyjaciela - s. 2. Polska ...
 • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 12 (1945) 

  Boray, Aleksander; Gordom, M. J.; Dziewanowski, M. K. (1913-2005); Lisiewicz, Mieczysław (1897-1975); Święcicki, Marek (1915-1994); Krygier, Ryszard (1917–1986); Mioduszewski, Stanisław (1908-1991) (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-03-24)
  Spis treści: Konny Artylerzysta: Towarzysze broni - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. Z tygodnia na tydzień - s. 2. M. J. Gordon: Nowości lotnicze - s. 2. M. K. Dziewanowski: W 24-ą rocznicę plebiscytu ...
 • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 10 (1945) 

  Leitgeber, Witold (1911-2007); Boray, Aleksander; Gordom, M. J.; Święcicki, Marek (1915-1994); Feldhuzen, Maciej (1906-1990); Prozor, Michał; Rostworowski, Jan (1919-1975) (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-03-10)
  Spis treści: Witold Leitgeber: Po debacie - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. M.J. Gordon: Nowości lotnicze - s. 2. Z tygodnia na tydzień - s. 2. Marek Święcicki: Kaczki nie były dziennikarskie - s. ...
 • Symfonie anielskie Jana Karola Dachnowskiego : (1631 r.) 

  Dachnowski, Jan Karol (ca 1590-ca 1654); Brodnicki, Alfred (1884-19..) (Akademja Umiejętności w krakowie, 1913)
 • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 09 (1945) 

  Boray, Aleksander; Ginsbert, Julian (1892-1948); Drohojowski, Jan (1901-1979); Woszczynin, Jerzy (1907-1976); Strumph-Wojtkiewicz, Stanisław (1898-1986); Feldhuzen, Maciej (1906-1990); Romiszewski, Eugeniusz (1910-1983) (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-03-03)
  Spis treści: Konny Artylerzysta: Co robić?... - s. 1. Rozkaz dzienny p.o. Naczelnego Wodza gan. Wł. Andersa - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. Julian Ginsbert: Wojna na morzu, - s. 2. Z tygodnia na ...

View more