Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest projektem tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o własne zbiory biblioteczne.

Celem projektu jest:

 • ochrona i zabezpieczenie najcenniejszych zbiorów,
 • rozwój bibliotecznych zasobów cyfrowych,
 • rozszerzenie i ułatwienie dostępu do zbiorów bibliotecznych szerokiemu gronu użytkowników,
 • tworzenie polskich zasobów edukacyjnych i kulturalnych Internetu,
 • wspieranie rozwoju potencjału badawczego szkół wyższych,
 • pomoc w nowoczesnym procesie kształcenia.

Założeniem Biblioteki Cyfrowej UPH jest stworzenie dostępu do następujących kolekcji:

 1. Dziedzictwo kulturowe – kolekcja zawiera cyfrowe kopie najcenniejszych zbiorów.
 2. Regionalia wraz z Dokumentami Życia Społecznego - zawiera kopie dokumentów dotyczących Siedlec, Ziemi Siedleckiej i Podlasia oraz wydzielony zbiór dokumentów tzw. „drugiego obiegu”.

W miarę rozbudowy Biblioteki Cyfrowej mogą zostać dodane kolejne kolekcje, podkolekcje lub kategorie.

Opis bibliograficzny publikacji sporządzany jest wg reguł międzynarodowego formatu Dublin Core, zgodnie z polskimi przepisami katalogowania.

Do prezentacji zbiorów wykorzystuje się oprogramowanie DSpace.

Publikacje umieszczone w Bibliotece Cyfrowej należą do domeny publicznej lub podlegają ochronie prawa autorskiego.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych niektóre publikacje Biblioteki Cyfrowej UPH, udostępniane są w ograniczonym zakresie, wyłącznie z komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki.

Informacja statusie prawnym dokumentu znajduje się w polu "Prawa dostępu: Czytelnia Zbiorów Specjalnych – dostęp tylko na miejscu".

Prowadzeniem projektu cyfrowego udostępniania zbiorów zajmują się pracownicy Biblioteki Głównej UPH.

Biblioteka cyfrowa UPH jest finansowana w ramach umowy 562/P-DU/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

 • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 49 (1945) 

  Grabowski, Zbigniew (1903-1974); Wierzyński, Kazimierz (1894-1969); Boray, Aleksander; Piekarski, Bolesław K.; Ginsbert, Julian (1892-1948); Dziewanowski, M. K. (1913-2005) (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-12-15)
  Spis treści: Zbigniew Grabowski: Dwa prądy - s. 1. Kazimierz Wierzyński: Do sumienia świata - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. NIK: Polska pod okupacją: niedola człowieka - s. 2. Bolesław K. Piekarski: ...
 • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 48 (1945) 

  Kurzawa, Jan; Moskwa, Paweł; Boray, Aleksander; Dziewanowski, M. K. (1913-2005); Leitgeber, Witold (1911-2007) (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-12-08)
  Spis treści: Jan Kurzawa: Jeszcze o byłych jeńcach - s. 1. Paweł Moskwa: Wiersze: Wolność; "Air-Mail" - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. NIK: Polska pod okupacją na szlaku najazdów - s. 2. Witold ...
 • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 46 (1945) 

  Chruściel, Antoni (1895-1960); Boray, Aleksander; Sowicki, Tadeusz K. (1915–1977); Wierzyński, Kazimierz (1894-1969) (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-11-24)
  Spis treści: Antoni Chruściel: Zeszłoroczne powstanie - s. 1. Kazimierz Wierzyński: Powrót - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. Obserwator: Z okupowanej Polski: Propaganda a polityka - s. 2. Tadeusz ...
 • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 42 (1945) 

  Grabowski, Zbigniew (1903-1974); Boray, Aleksander; Gordon, M. J.; Kwiatkowski, Bohdan; Romiszewski, Eugeniusz (1910-1983); Wroński, Bohdan ; pseud. Milanowski Leopold (1908-1985); Kiersnowski, Ryszard (1912-1977); Delawski, Henryk (Terenowa Komisja Wykonawcza NSZZ "S[olidarnść]" i NSZZ R[olników] I[ndywidualnych] "S[olidarność]" woj. siedleckiego, 1945-10-27)
  Spis treści: Zbigniew Grabowski: Porozumienie czy zagłada - s. 1. Triarius: Jaskinia cyklopa - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. M. J. Gordon: Nowości lotnicze - s. 2. Bohdan Kwiatkowski: Z "Południa" ...
 • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 41 (1945) 

  Moskwa, Paweł; Boray, Aleksander; Ginsbert, Julian (1892-1948); Chodkiewiczowa, Natalia; Romiszewski, Eugeniusz (1910-1983); Nowak, Krzysztof; Choromański, Michał (1904-1972) (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-10-20)
  Spis treści: Konny Artylerzysta: Na pożegnanie - s. 1. Paweł Moskwa: Noc nad Alpami - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. Julian Ginsbert: Wojna na morzu - s. 2. Natalia Chodkiewiczowa: Piekło w ...

View more