Podoficer Rezerwy : oficjalny organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. R. 1938

Stały adres URI do tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Wyświetlanie pozycji 1 - 5 z 8
 • Pozycja
  Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 11-12 (1938)
  (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938) Sładowski, Roman
  Spis treści: Roman Sładowski: Nowa era w życiu naszej Organizacji - s. 1. Tylko uprzemysłowienie kraju może zażegnać niebezpieczeństwo uduszenia się wsi na zbyt małej przestrzeni - s. 7. Z przemówienia Pana Min. Przemysłu i Handlu Dr. Antoniego Romana - s. 8. Uroczystość w 20-tą rocznicę obrony Lwowa - s. 9. Czego mamy w Polsce za mało, a czego za dużo?! - s. 10. Piotr Łaskówka: Prawość żołnierska - s. 10. Huta Bankowa i Gwarectwo Hr. Renard na F.O.N. - s. 12. Rzetelna praca - jest zawsze dźwignią dobrobytu - s. 14. Wiadomości Pomorskie - s. 15. O.Z.P.R. przy pracy. Z życia Kół i Okręgów - s. 16.
 • Pozycja
  Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 09 (1938)
  (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938-09) Sładowski, Roman; Pienkiewiczowa, Zofja
  Spis treści: Roman Sładowski: Trudno o ... człowieka - s. 1. Zofja Pienkiewiczowa: Arytmetyka i historia - s. 2. Współpraca Podoficerów Rezerwy z L. O. P. P. - s. 3. Korpus Zaolzański gotowy do wymarszu - s. 5. Roman Sładowski: Czy jechać do Krynicy? Refleksje jesiennego "urlopnika" - s. 6. Wzór dla jednych - przestroga dla drugich... - s. 7. Udręka w kinach.... czy nie ma na to rady!... - s. 8. Czy mamy wierzyć? Prosimy o odpowiedź - s. 9. Z wędrówki po "Wystawie Szpitalnictwa". Wrażenia lekarza - s. 10. Echa pobytu w "Lwim Grodzie" - s. 11. Chełmek - s. 12. Wszystkie gosposie używają pastylki "Weck-Fiks" - s. 12. O.Z.P.R. przy pracy. Z życia Kół i Okręgów - s. 13. Wiadomości Pomorskie - s. 16.
 • Pozycja
  Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 07-08 (1938)
  (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938) Sładowski, Roman
  Spis treści: Ze Zjazdu O.Z.P.R. w Wilnie - s. 1. Delegacja OZPR u Pana Ministra Przemysłu i Handlu Antoniego Romana - s. 3. Roman Sładowski: Na marginesie naszej akcji "Podoficer Przemysłu" - s. 4. Na falach eteru. Echa Zjazdowe - s. 6. Głosy Prasy o naszym Zjeździe i naszej pracy - s. 7. Odznaczenia - s. 8. Nasze wspomnienia ze Zjazdu w Wilnie 5-6 czerwca...- s. 9. Z uroczystości 10-lecia Komendy O.Z.P.R. w Katowicach...- s. 17. Bata....zawsze na czele - s. 18. Lniarstwo - to dobrobyt kraju! - s. 19.
 • Pozycja
  Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 05-06 (1938)
  (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938) Sładowski, Roman; Lubicz-Zaleski, Zygmunt Wacław Michał (1882-1967)
  Spis treści: Zjazdowe życzenia... - s. 1. Program uroczystości i porządek obrad XII-go Krajowego Zjazdu OZPR -s. 2. Nasze zadanie - s. 2. Roman Sładowski: Wystawa Higieniczna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - s. 3. Ciechocinek...uśmiech słońca...uśmiech kwiatów...- s. 4. Lubicz-Zaleski: Podoficer a praca spółdzielcza - s. 6. O naszą przyszłość. Artykuł dyskusyjny dla kolegów podoficerów służby czynnej... - s. 8. Wycieczki krajoznawcze. Jan Bata dla swych pracowników... - s. 9. Na fali (Ciąg dalszy) - s. 10. O.Z.P.R. przy pracy. Z życia Kół i Okręgów =- s. 13. .
 • Pozycja
  Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 04 (1938)
  (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938-04) Sładowski, Roman; Lubicz-Zaleski, Zygmunt Wacław Michał (1882-1967); Ołpiński, F.
  Spis treści: Roman Sładowski: Po śląskiej mowie wicepremiera Kwiatkowskiego - s. 1. VIII Zjazd Delegatów Federacji p.z.o.o.- s. 1. Lubicz Zaleski: Podoficer zawodowy a podoficer rezerwy - s. 2. Gruźlica - Wróg z którym walczymy od wieków - s. 3. O.Z.P.R. przy pracy. Z życia Kół i Okręgów - s. 4. Czy tak być musi i dlaczego? Dalsze informacje i uwagi do dyskusji - s. 12. Co słychać w Polsce i o Polsce - s. 14. Humor - s. 15.

Domena publiczna