Jutro Polski : dwutygodnik. No 18 (1943)

Wczytywanie...
Miniaturka obrazu
Data
1943-02-27
Autorzy
Grabski, Stanisław (1871-1949)
Kozłowski, Stanisław
Woroniecki, Jan Korybut
Hulczyński, Korol
Young, Adam
Gedrus, Maurycy
Tytuł czasopisma
Czasopismo ISSN
Tytuł tomu
Wydawca
Jutro Polski
Streszczenie
Spis treści: Stanisław Grabski: Stolica Apostolska - s. 1. Do bezpieczeństwa Polski przez federacje - s. 3. Stanisław Kozłowski: Przygotowanie kadr do odbudowy gospodarczej Polski - s. 5. Jan Korybut Woroniecki: Wschód czy zachód? - s. 7. Korol Hulczyński: Polityczny katolicyzm - s. 8. Adam Young: Ustrój a prawo - s. 10. Maurycy Gedrus: Rozważania - s. 11. Sprawozdanie ze zjazdu studentów polskich - s. 12. Przegląd polityczny - s. 13. Wyniki które należało przewidzieć - s. 16. Odezwa Ministra Obrony Narodowej w związku z ogłoszeniem rozkazu o zaciągu ochotniczym - s. 16.
Opis
Jutro Polski : dwutygodnik. Nr 18 (1943), 16 s. Angielska wersja tytułu: Polish Fortnightly "Poland of To-morrow". Format: 31 cm; dwutygodnik. Czasopismo polonijne.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe , Demokracja , Europa 20 w. , Kościół katolicki , Polska 1943 r. , Pomocnicz Służba Kobiet (PSK) , Prawo , Propaganda , Ustrój państwa , Watykan , Wojna (1939-1945)
Cytat