Biuletyn Wolnej Polski : Dwutygodnik Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 17 (1944)

Wczytywanie...
Miniaturka obrazu
Data
1944-11-11
Autorzy
Zawadzki, Aleksander (1899-1964)
Kosowski, Jan
Belgradzki, Michał
Grot, St.
Tytuł czasopisma
Czasopismo ISSN
Tytuł tomu
Wydawca
Związek Patriotów Polskich
Streszczenie
Spis treści: W dniu Święta Niepodległości - s. 1. Zmiany w składzie PKWN - s. 1. Aleksander Zawadzki: Naród i wojsko - s. 2. Uchwały konferencji burmistrzów - s. 2. Rocznica Rządu Ludowego - s. 3. Kosowski J.: Wywiad z prezydentem m. Lublina - s. 3. St. Grot: Q zaraniu Niepodległości - s. 4. Michał Belgradzki: Rachunek sumienia - s. 5. Odrodzenie kultury polskiej na ziemi wyzwolonej - s. 5. Echa prasowe - s. 6. Armia Ludowa Walczy z najeźdźcą hitlerowskim - s. 6. Konferencja prasowa przedstawicieli PKWN - s. 7. Pomoc ludności Warszawy - s. 7. Prasa lubelska o powstaniu warszawskim - s. 7. Wre praca w uwolnionej Pradze - s. 7. Na terenach wyzwolonych - s. 8. Młodzież wiejska skupia się wokół PKWN - s. 8
Opis
Nr 17 (1944) 8 s. Format: 35 cm. Czasopismo polonijne.
Słowa kluczowe
Armia Ludowa (AL) , 1 Armia Wojska Polskiego , Krajowa Rada Narodowa (KRN) , Lublin (woj. lubelskie) , Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) , Dmowski, Roman (1864-1939) , Piłsudski, Józef (1867-1935) , Polska 1944 r. , Powstanie warszawskie (1944) , Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej , Czasopismo polonijne , Czasopismo społeczno-kulturalne
Cytat