Biuletyn Wolnej Polski : Dwutygodnik Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 11 (1944) 

Wczytywanie...
Miniaturka obrazu
Data
1944-08-15
Autorzy
Belgradzki, Michał
Grot, St.
Michalski, T.
Przepiórski, Wacław
Tytuł czasopisma
Czasopismo ISSN
Tytuł tomu
Wydawca
Związek Patriotów Polskich
Streszczenie
Spis treści: W trosce o przyszłość Polski - s. 1. Oskarżamy! - s. 1. Wola Narodu - s. 2. Gród lubelski budzi się do wolnego życia - s. 2. Od Redakcji - s. 3. O idei słowiańskiej - s. 3. Wacław Przepiórski: Związek Wszechsłowiański na Środk. Wschodzie - s. 3. Przemówienie A. Witosa o zadaniach bieżących: wygłoszone na Zgromadzeniu Ludowym w Chełmie - s. 3. Patron reakcji - s. 4. Jak to nazwać? - s. 4. Michał Belgradzki: I cóż dalej, szary człowieku? - s. 5. Uchodźstwo polskie w W. Brytanii wita PKWN -s. 5. St. Grot: O przyszłość gospodarczą Polski - s. 6. Rojenia spekulantów a głos demokracji - s. 7. T. Michalski: Nam kłamać nakazano - s. 7. Na marginesie manifestu P.K.W.N. - s. 8. Armia Ludowa walczy - s. 8. W wyzwolonym Chełmie - s.8. Nowy rok szkolny - s.8. Kronika polska - s.8. Od Redakcji - s.8.
Opis
Nr 11 (1944) 8 s. Format: 35 cm. Czasopismo polonijne.
Słowa kluczowe
Armia Ludowa (AL) , Chełm 1944 r. , Czasopismo polonijne , Czasopismo społeczno-kulturalne , Gospodarka , Lublin 1944 r. , Polska 20 w. , Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) , Program polityczny , Propaganda , Słowianie , Sosnkowski, Kazimierz (1885-1969) , Witos, Wincenty (1874-1945) , Wojna (1939-1945) , Związek Patriotów Polskich (ZPP)
Cytat