Wyświetlanie pozycji 1-2 z 2

  • Jutro Polski : dwutygodnik. No 28-29 (1943) 

   Romer, Adam (1892-1965); Leskowiec, Karol; Załęski, Bronisław; Grabski, Stanisław (1871-1949); Komar, Witold; Zaremba, Władysław; Stopicki, St. (Jutro Polski, 1943-11-20)
   Spis treści: Adam Romer: Opozycja a demokracja - s. 1. Karol Leskowiec: Drogi do Polski - s. 2. Stanisław Grabski: Z mych wspomnień - s. 2. Bronisław Załęski: Urojenia "Myśli Polskiej": na marginesie notatki p.t. "Mądry ...
  • Samorząd Terytorjalny : kwartalnik poświęcony teorji i życiu samorządu terytorjalnego. T. 2. z. 1 (1930) 

   Nieznany autor (Wydawnictwo Biura Zjazdów Samorządu Ziemskiego (Związek Sejmików Rzeczypospolitej Polskiej), 1930)
   Artykuły : dr Julian Hubert: Zagadnienie komisaryczności w samorządzie gminnym (wiejskim oraz miejskim) i powiatowym w b. dzielnicy pruskiej – s. 1. dr Jerzy Panejko: Samorząd komunalny w Szwajcarii – s. 24. dr M.Z. ...