Wyświetlanie pozycji 1-9 z 9

  • Elementarz 

   Balk, Henryk (1901-1941); Charszewska, Zofia (Komitet do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR przy Ludowym Komisarjacie Oświaty RFSRR, 1944)
  • Elementarz Towarzystwa Szkoły Ludowej 

   Zaleski, Stefan (1859-1916) (Zarząd Głównego Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1927)
  • Najstarszy literacki język Słowian 

   Małecki, Mieczysław (1903-1946) (Wydawnictwo Studium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1947)
   Spis treści: Przedmowa - Tadeusz Lehr-Spławiński - s.1. Rozdział I - Stanowisko języka staro-cerkiewno-słowiańskiego wśród innych języków słowiańskich i indoeuropejskich - Potrzeba znajomości tego języka dla studiów ...
  • Orędownik Naukowy. Nr 19 (1844) 

   Popliński, Antoni (1796-1868) ; [red.]; Łukaszewicz, Józef (1799-1873) ; [red.] (Poznań : [s. n.], (Poznań : Druk. na Garbarach no. 45), 1844)
   Spis treści: Poezya. Dumki - s. 145. Skażenie języka - s. 146. Korrespondencya - s. 150. Nowiny literackie - s. 152.
  • Orędownik Naukowy. Nr 33 (1844) 

   Popliński, Antoni (1796-1868) ; [red.]; Łukaszewicz, Józef (1799-1873) ; [red.] (Poznań : [s. n.], (Poznań : Druk. na Garbarach no. 45), 1844)
   Spis treści: Nowe odkrycie tworzenia się języków i teogonii starożytnych - s. s. 257. Księgi Rodzaju Litwy przez Bobryka sławnego historyka - s. 260. Krytyka : Dzieje Rzeczypospolitej polskiej do piętnastego wieku, ułożone ...
  • Orędownik Naukowy. Nr 43 (1844) 

   Popliński, Antoni (1796-1868) ; [red.]; Łukaszewicz, Józef (1799-1873) ; [red.] (Poznań : [s. n.], (Poznań : Druk. na Garbarach no. 45), 1844)
   Spis treści: Próba przekładu Odyssei - s. 247. Spostrzeżenia lingwistyczne - s. 250. Krytyka. pamiątka z Krakowa. opis tego miasta i jego okolic przez Józefa Mączyńskiego z rycinami i planami, w Krakowie nakładem i drukiem ...
  • Routledge's British spelling book 

   Nieznany autor (George Routledge and Sons, 1865)
  • Букварь дла школ грамоты 

   Voskresenskij, Vasilij Dmitrevič; Pavlovskaâ, Rimma Sergeevna (Gosudarstvennoe učebno-pedagogičeskoe izdatelʹstvo Narkomprosa RSFSR, 1940)