Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Elementarz 

      Balk, Henryk (1901-1941); Charszewska, Zofia (Komitet do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR przy Ludowym Komisarjacie Oświaty RFSRR, 1944)