Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 17 (1945)

Wczytywanie...
Miniaturka obrazu
Data
1945-05-02
Autorzy
Milnikiel, Jan E.
Zatorski, Aleksander (1901-1984)
Wider, Norbert
Tytuł czasopisma
Czasopismo ISSN
Tytuł tomu
Wydawca
Związek Patriotów Polskich
Streszczenie
Spis treści: W Przededniu... s. - 1. Jan E. Milnikiel: Dwa święta - s. 1. Wieczyste Przymierze: Układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Rzeczypospolitą Polska a ZSRR - s. 2. Głos Kraju - s. 2. 1791-1945 - s. 3. Aleksander Zatorski: Zagadnienie reformy rolnej - s. 4. Nowe życie polskiej wsi - s. 5. W Wyzwolonym Kraju: Wiadomości Agencji Telegraficznej "Polpress" - s. 6-7. Rola klasy robotniczej w walce o wolność - s. 8. Norbert Wider: W obronie honoru Polskiej Partii Socjalistycznej - s. 9. Sprawy żydowskie - s. 10. Spadkobiercy Hitlera - s. 10. Echa prasowe - s. 11.Przekrój tygodnia - s. 11. Wracamy do Kraju - s. 12. Grupa "Przyszłej Polski" - s. 12. W sprawie jednego obchodu - s. 12. Reklama dla... kolegi - s. 12. Kronika wiecowa - s. 12.
Opis
Nr 17 (1945) 12 s. Angielska wersja tytułu: Bulletin of Free Poland. Format: 35 cm. Tygodnik. Czasopismo polonijne
Słowa kluczowe
Bitwa o Berlin (1945) , Dokumenty źródłowe , Dyplomacja , Pierwszy Maja , Polska a Rosja , Polska Partia Socjalistyczna (PPS) , Reforma rolna , Robotnicy , Trzeci Maja , Umowy międzynarodowe , Wieś , Wojna (1939-1945) , ZSRR , Żydzi
Cytat