Jutro Polski : dwutygodnik. No 14 (1942)

Wczytywanie...
Miniaturka obrazu
Data
1942-12-10
Autorzy
Grabski, Stanisław (1871-1949)
Leskowiec, Karol
Jelski, J.
Koczor, H.
Ligocki, Edward (1887-1966)
Nazir, T.
Gedrus, Maurycy
Tytuł czasopisma
Czasopismo ISSN
Tytuł tomu
Wydawca
Jutro Polski
Streszczenie
Spis treści: Stanisław Grabski: Ku Zachodowi czy Wschodowi - s. 1. Karol Leskowiec: Straty wojenne - s. 3. J. Jelski: Kierownik i organizacja - s. 4. H. Koczor: Wzory szwajcarskie - s. 6. Edward Ligocki: Ceteris raribus - s. 8. T. Nazir: Meljoracje rolne w Polsce - s. 9. Maurycy Gedrus: Niezrozumienie - s. 12. Przyczynek do uświadomienia celów - s. 13. Przegląd polityczny - s. 14.
Opis
Jutro Polski : dwutygodnik. Nr 14 (1942), 16 s. Angielska wersja tytułu: Polish Fortnightly "Poland of To-morrow". Format: 31 cm; dwutygodnik. Czasopismo polonijne.
Słowa kluczowe
Ekonomia , Gospodarka planowa , Inteligencja (socjol.) , Melioracje rolne , Ofiary wojny , Poezja polska 20 w. , Straty wojenne , Szwajcaria 1942 r. , Ustrój państwa , Wojna (1939-1945)
Cytat