Polska Walcząca. Nr 19 (1949)

Miniaturka obrazu
Data
1949-05-14
Autorzy
Alban, Kazimierz
Pankiewicz, M.E.
Zagnaniec, S.
Rudzki, Adam (1901-1987)
Tytuł czasopisma
Czasopismo ISSN
Tytuł tomu
Wydawca
Fighting Poland Trust ; Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
Streszczenie
Spis treści: "Piąta kolumna" w marszu na Zachód... - s. 1. Kazimierz Alban: A Tito wciąż trwa...- s. 1. Nasz parlament - s. 1. Z kraju - s. 2.M.E. Pankiewicz: Amerykanin o żołnierzach polskichZ kraju - s. 2. AK w sprawie zjednoczenia - s. 2. Zjazd SPK we Francji - s. 2. Kanada - kraj dzielnych ludzi - s. 3. Zdrajca czy bohater? - s. 3. S. Zagnaniec: Czerwona babcia: opiwiadanie - s. 3. Zjazd Oddziału SPK na okupacji brytyjskiej Niemiec - s. 4. Adam Rudzki: Stałość zatrudnienia w W. Brytanii - s. 4. Komunikaty Biura Informacji i Porad SPK - s. 4. Z teatru: "Sami swoi" - s. 4.
Opis
Polska Walcząca. Nr 19 (1949), 4 s. Angielska wersja tytułu: Fighting Poland: Polish Weekly. Francuska wersja tytułu: La Pologne en Lutte. Format: 45 cm; tygodnik. Czasopismo polonijne
Słowa kluczowe
Armia Krajowa (AK) , Displaced Person Act (1948) , Emigracja polityczna , Jugosławia 20 w. , Kanada 20 w. , Kombatanci , Komunizm , Kultura , Literatura polska 20 w. , Polska 1949 r. , Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK) , Tito, Josip Broz (1892-1980) , Zborowski, Samuel (?-1584) , Zimna wojna , ZSRR
Cytat