Polska Walcząca: Kombatant Polski na Obczyźnie. Nr 01 (1949)

Miniaturka obrazu
Data
1949-01-15
Autorzy
Pietrzak, Teofil
Garliński, Józef (1913-2005)
Alban, Kazimierz
Winczarkiewicz, Jan (1921-2012)
Nowakowski, Tadeusz
Tytuł czasopisma
Czasopismo ISSN
Tytuł tomu
Wydawca
Fighting Poland Trust ; Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
Streszczenie
Spis treści: Kazimierz Alban: 1948 - rok stracony dla wolności - s. 1. Teofil Pietrzak: Skończono z pozorami w Polsce - s. 1. Jan Winczakiewicz: Koleda - s. 1. Komunikat Zarządu Głównego SPK - s. 1. Józef Garliński: Proste i konieczne - s. 1.Delegacje Uchodźców Wojennych we Francji - s. 2. Nasi sprzymierzeńcy i towarzysze niedoli - s. 2. List z Kraju - s. 2. Na nieludzkiej ziemi - s. 2. Życzenia świąteczne - s. 2. Z życia Koła "Lyon" - s. 2. Uwaga - lekarze! ROk 1948 w życiu SPK - s. 3. Audycja ku czci A. Mickiewicza w radiu austriackim - s. 3. Tadeusz Nowakowski: I mieszkało między nami - s. 3. Wincuk Markotny: Mgła - s. 3. Z kraju - s. 3. Kronika brytyjska - s. 4. Komuniaty Biura Informacji i Porad SPK, 20, Queens Gate Terrace, London S.W. 7 - s. 4. Poradnik polowy: redaguje E. M. Sokopp - s. 4.
Opis
Polska Walcząca: Kombatant Polski na Obczyźnie. Nr 1 (1949), 4 s. Angielska wersja tytułu: Fighting Poland: Polish Weekly. Francuska wersja tytułu: La Pologne en Lutte: Hebdomadaire Polonais. Format: 45 cm; tygodnik. Czasopismo polonijne.
Słowa kluczowe
Emigracja , Europa 20 w. , Gomułka, Władysław (1905-1982) , Izrael , Kościół a państwo , Poezja polska 20 w. , Polonia we Francji , Polska 1948 r. , Zimna wojna , Żydzi , Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK)
Cytat