Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Ptaki zebrane w południowo-wschodniej części Karpat Polskich 

  Frydrychewicz, Juliusz (1904-1945) (Państwowe Muzeum Zoologiczne, (Warszawa : Drukarnia Techniczna), 1934-12-01)
  Seria: Acta Ornithologica Musei Zoologici Polonici. Tom 1. Nr 10 (1934)
 • Krajowe formy rodziny Turdidae 

  Dunajewski, Andrzej (1908-1944) (Państwowe Muzeum Zoologiczne, (Warszawa : Drukarnia Techniczna), 1934-06-23)
  Seria: Acta Ornithologica Musei Zoologici Polonici. Tom 1. Nr 09 (1934)
 • Eurazjatyckie formy rodzaju Sitta Linn 

  Dunajewski, Andrzej (1908-1944) (Państwowe Muzeum Zoologiczne, (Warszawa : Drukarnia Techniczna), 1934-02-28)
  Seria: Acta Ornithologica Musei Zoologici Polonici. Tom 1. Nr 07 (1934) 
 • Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 09-10 (1935) 

  Zajączkowski-Orwicz Wisman, A.; Holz, Jan (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1935)
  Spis treści: 11 listopad - s. 1. A. Zajączkowski-Orwicz Wisman: 30-lecie pracy niepodległościowej i społecznej prezesa Zarządu Głównego O.Z.P.R. Antoniego Sabino-Jakubowskiego - s. 2. Noc listopadowa - s. 3. Jan Holz: ...
 • Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 07-08 (1935) 

  Grabowski, Aleksander; Niziński, Edward; Twardowski, Władysław; Mirwiński, jan; Jakubowski, Antoni; Sikorski, Władysław; Holz, Jan (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1935)
  Spis treści: Antoni Jakubowski: Prezes Zarządu Głównego O.Z.P.R. Antoni Jakubowski do Podoficerów Rezerwy - s. 2. Aleksander Grabowski: Przebieg uroczystości X-go Ogólno-Krajowego Zjazdu O.Z.P.R. w Warszawie - s. 3. Edward ...
 • Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 02 (1935) 

  Eichler, Jerzy; Myśliński, Franciszek (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1935-02)
  Spis treści: Jerzy Eichler: Morze - Gdynia - s. 1. W trzydziestolecie walki o szkołę polską -s. 2. List do Redaktora - s. 2. Stefanowa-Wojciechowa: Kącik kobiecy. Feljeton małżeński - s. 4. Franciszek Myśliński: Z ...
 • Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 04 (1935) 

  Holz, Jan; Łyszkowski, Stan; Grabowski, Aleksander; Dranow, Wiktor; Kubiczuk, Jan; Suchecki, Eugeniusz; Mierwiński, Jan (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1935-04)
  Spis treści: Koledzy Podoficerowie Rezerwy! - s. 1. Zarys historji Okręgu Poznańskiego - s. 2. koło O.Z.P.R. Poznań-Miasto - s. 7. Koło O.Z.P.R. Poznań-Wilda - s. 8. Koło O.Z.P.R. Poznań-Jeżyce - s. 9. Koło O.Z.P.R. ...
 • Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 01 (1936) 

  Holz, Jan; Jakubowski, Antoni; Kubski, Witold (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1936-03-19)
  Spis treści: Święto bez wodza narodu - s. 2. Odgłosy wojny. Akcja wojskowa IItalji w Afryce Wschodniej s.- 4. Konkurs "Podoficera Rezerwy" - s. 6. Luzak. Djalog na czasie - s. 6. Jan Holz: Ziemia - s. 7. Antoni ...
 • Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 11-12 (1938) 

  Sładowski, Roman (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938)
  Spis treści: Roman Sładowski: Nowa era w życiu naszej Organizacji - s. 1. Tylko uprzemysłowienie kraju może zażegnać niebezpieczeństwo uduszenia się wsi na zbyt małej przestrzeni - s. 7. Z przemówienia Pana Min. Przemysłu ...
 • Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 09 (1938) 

  Sładowski, Roman; Pienkiewiczowa, Zofja (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938-09)
  Spis treści: Roman Sładowski: Trudno o ... człowieka - s. 1. Zofja Pienkiewiczowa: Arytmetyka i historia - s. 2. Współpraca Podoficerów Rezerwy z L. O. P. P. - s. 3. Korpus Zaolzański gotowy do wymarszu - s. 5. Roman ...
 • Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 07-08 (1938) 

  Sładowski, Roman (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938)
  Spis treści: Ze Zjazdu O.Z.P.R. w Wilnie - s. 1. Delegacja OZPR u Pana Ministra Przemysłu i Handlu Antoniego Romana - s. 3. Roman Sładowski: Na marginesie naszej akcji "Podoficer Przemysłu" - s. 4. Na falach eteru. Echa ...
 • Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 05-06 (1938) 

  Sładowski, Roman; Lubicz-Zaleski, Zygmunt Wacław Michał (1882-1967) (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938)
  Spis treści: Zjazdowe życzenia... - s. 1. Program uroczystości i porządek obrad XII-go Krajowego Zjazdu OZPR -s. 2. Nasze zadanie - s. 2. Roman Sładowski: Wystawa Higieniczna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - s. ...
 • Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 04 (1938) 

  Sładowski, Roman; Lubicz-Zaleski, Zygmunt Wacław Michał (1882-1967); Ołpiński, F. (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938-04)
  Spis treści: Roman Sładowski: Po śląskiej mowie wicepremiera Kwiatkowskiego - s. 1. VIII Zjazd Delegatów Federacji p.z.o.o.- s. 1. Lubicz Zaleski: Podoficer zawodowy a podoficer rezerwy - s. 2. Gruźlica - Wróg z którym ...
 • Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 03 (1938) 

  Ping, Karol [red. nacz.] (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938-03)
  Spis treści: Ciągłość rządzenia mimo zmiany osób. Wielkie przemówienie programowe P. Prezydenta R. P. - s. 1. ...w Bolesną Rocznicę... - s. 3. "Niech czynem się staną Twoje zamiary!"...Przemówienie gen. Skwarczyńskiego ...
 • Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 02 (1938) 

  Sładowski, Roman; Zygmuntowicz, Zygmunt (1881-1942); Długoszewski, Tadeusz Wieniawa (1890-1942); Szpaczyński, Kazimierz; Rudowicz, Wincenty; Bujwid, Odo Feliks Kazimierz (1857-1942) (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938-02)
  Spis treści: Ś.p. Karol Hubert Rostworowski - s. 1. Roman Sładowski: Rarańcza - Święte słowo... - s. 2. Zygmunt Zygmuntowicz: Obrona Lwowa w 1918 r. - s. 3. Tadeusz Wieniawa Długoszewski: Wspomnienia z Cytadeli Warszawskiej ...
 • Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 01 (1938) 

  Jakubowski. Antoni; Grabowski, Aleksander; Eichler, Jerzy; Sładowski, Roman (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938-01)
  Spis treści: Antoni Jakubowski: Więcej zrozumienia...więcej współpracy... - s. 1. Aleksander Grabowski: Do Przyjaciół i Sympatyków - s. 2. Nowy typ książeczek premiowanych PKO - s. 3. Jerzy Eichler: Powstanie styczniowe ...
 • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 50-51 (1945) 

  Terlecki, Tymon (1905-2000); Hemar, Marian (1901-1972); Rostworowski, Jan (1919-1975); Kossak, Zofia (1921-1995); Dybowski, Janusz Teodor (1909-1977); Bogusławski, Antoni (1889-1956); Stroński, Stanisław (1882-1955); Boray, Aleksander (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-12-22)
  Spis treści: Tymon Terlecki: Tułacza wigilia - s. 1. Jan Rostworowski: Betlejem polskie - s. 2. marian Hemar: Jasełka - s. 2. Zofia Kossak: Wigilia na Pawiaku - s. 3. Zofia Kossak: Wigilia w Oświęcimiu - s. 3. Agaton: ...
 • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 49 (1945) 

  Grabowski, Zbigniew (1903-1974); Wierzyński, Kazimierz (1894-1969); Boray, Aleksander; Piekarski, Bolesław K.; Ginsbert, Julian (1892-1948); Dziewanowski, M. K. (1913-2005) (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-12-15)
  Spis treści: Zbigniew Grabowski: Dwa prądy - s. 1. Kazimierz Wierzyński: Do sumienia świata - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. NIK: Polska pod okupacją: niedola człowieka - s. 2. Bolesław K. Piekarski: ...
 • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 48 (1945) 

  Kurzawa, Jan; Moskwa, Paweł; Boray, Aleksander; Dziewanowski, M. K. (1913-2005); Leitgeber, Witold (1911-2007) (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-12-08)
  Spis treści: Jan Kurzawa: Jeszcze o byłych jeńcach - s. 1. Paweł Moskwa: Wiersze: Wolność; "Air-Mail" - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. NIK: Polska pod okupacją na szlaku najazdów - s. 2. Witold ...
 • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 46 (1945) 

  Chruściel, Antoni (1895-1960); Boray, Aleksander; Sowicki, Tadeusz K. (1915–1977); Wierzyński, Kazimierz (1894-1969) (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-11-24)
  Spis treści: Antoni Chruściel: Zeszłoroczne powstanie - s. 1. Kazimierz Wierzyński: Powrót - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. Obserwator: Z okupowanej Polski: Propaganda a polityka - s. 2. Tadeusz ...

View more