Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. R. 1945

Stały adres URI do tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Wyświetlanie pozycji 1 - 5 z 42
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 50-51 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-12-22) Terlecki, Tymon (1905-2000); Hemar, Marian (1901-1972); Rostworowski, Jan (1919-1975); Kossak, Zofia (1921-1995); Dybowski, Janusz Teodor (1909-1977); Bogusławski, Antoni (1889-1956); Stroński, Stanisław (1882-1955); Boray, Aleksander; Kossowski, Stanisław
  Spis treści: Tymon Terlecki: Tułacza wigilia - s. 1. Jan Rostworowski: Betlejem polskie - s. 2. marian Hemar: Jasełka - s. 2. Zofia Kossak: Wigilia na Pawiaku - s. 3. Zofia Kossak: Wigilia w Oświęcimiu - s. 3. Agaton: W kanałach Warszawy - s. 4. Gwiazda Oświęcimska - s. 4. Janusz Teodor Dybowski: Jak Mistrz Jacek Malczewski malował portret ułana Kniaziełuckiego - s. 5. Antoni Bogusławski: Brzozy w Zaosiu - s. 5. Stanisław Stroński: Krzywe zwierciadło - s. 6. Aleksander Boray: Przegląd wydarzeń ubiegłego roku - s. 6. Zestawienie treści za rok 1945 - s. 7. Życzenia Polonii Amerykańskiej dla żołnierzy polskich - s. 8.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 49 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-12-15) Grabowski, Zbigniew (1903-1974); Wierzyński, Kazimierz (1894-1969); Boray, Aleksander; Piekarski, Bolesław K.; Ginsbert, Julian (1892-1948); Dziewanowski, M. K. (1913-2005)
  Spis treści: Zbigniew Grabowski: Dwa prądy - s. 1. Kazimierz Wierzyński: Do sumienia świata - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. NIK: Polska pod okupacją: niedola człowieka - s. 2. Bolesław K. Piekarski: kanadyjscy przyjaciele - s. 3. Julian Ginsbert: 14 odpartych ataków - s. 3. poradnik żołnierski - s. 3. M. K. Dziewanowski: Podział Niemiec a Polska - s. 4. Skrzynka pocztowa - s. 4. Werinajsek - s. 4.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 48 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-12-08) Kurzawa, Jan; Moskwa, Paweł; Boray, Aleksander; Dziewanowski, M. K. (1913-2005); Leitgeber, Witold (1911-2007)
  Spis treści: Jan Kurzawa: Jeszcze o byłych jeńcach - s. 1. Paweł Moskwa: Wiersze: Wolność; "Air-Mail" - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. NIK: Polska pod okupacją na szlaku najazdów - s. 2. Witold Leitgeber: List z kontynentu - s. 3. M. K. Dziewanowski: Technika i polityka - s. 3. Konny Artylerzysta: Wieprze, psy i ludzie - s. 4. Poradnik żołnierski - s. 4.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 46 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-11-24) Chruściel, Antoni (1895-1960); Boray, Aleksander; Sowicki, Tadeusz K. (1915–1977); Wierzyński, Kazimierz (1894-1969)
  Spis treści: Antoni Chruściel: Zeszłoroczne powstanie - s. 1. Kazimierz Wierzyński: Powrót - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. Obserwator: Z okupowanej Polski: Propaganda a polityka - s. 2. Tadeusz K. Sowicki: Czerwono-czarny proporczyk - s. 3. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 4. Skrzynka pocztowa - s. 4. Werinajsek - s. 4.
 • Pozycja
  Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 42 (1945)
  (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-10-27) Grabowski, Zbigniew (1903-1974); Boray, Aleksander; Gordon, M. J.; Kwiatkowski, Bohdan; Romiszewski, Eugeniusz (1910-1983); Wroński, Bohdan ; pseud. Milanowski Leopold (1908-1985); Kiersnowski, Ryszard (1912-1977); Delawski, Henryk
  Spis treści: Zbigniew Grabowski: Porozumienie czy zagłada - s. 1. Triarius: Jaskinia cyklopa - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. M. J. Gordon: Nowości lotnicze - s. 2. Bohdan Kwiatkowski: Z "Południa" na "Północ" Warszawy - s. 3. Eugeniusz Romiszewski: Reportaż z podróży do Danii(III). Dobrze się dzieje w państwie duńskim - s. 4. Leopold Milanowski: Na Atlantyku - s. 5. Ryszard Kiersnowski: Hanka, Kasia, Krystyna (Korespondencja własna "Polski Walczącej" - s. 6. Towarzysz broni - s. 7. Henryk Delawski: "Trzymaj fason!" - s. 7. Na Polaków uwolnionych z Niemiec - s. 8. Poradnik żołnierski - s. 8. Werinajsek - s. 8.