Wyświetlanie pozycji 1-10 z 10

  • Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 04 (1945) 

   Broniewska, Janina; Narbutt, Ignacy (Związek Patriotów Polskich, 1945-01-31)
   Spis treści: Do Berlina! - s. 1. Braterska pomoc - s. 1. Ambasador R.P. w Moskwie - s. 1. Wanda Wasilewska o Warszawie - s. 1. Z ostatniej chwili - s. 1. Przekrój tygodnia - s. 2. Sylwetki członków Rządu Tymczasowego - s. ...
  • Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 05 (1945) 

   Jędrychowski, Stefan (1910-1996); Nekvasil, Bohumil; Narbutt, Ignacy (Związek Patriotów Polskich, 1945-02-07)
   Spis treści: Do kraju! - s. 1. Ku Odrze... - s. 1. Generał Szeptycki w szeregach W.P. - s. 1. Ziemia junkrów dla chłopa polskiego - s. 1. Z ostatniej chwili - s. 1. W wyzwolonej Warszawie - s. 2. ...i w C.O.P.ie - s. 2. ...
  • Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 09 (1945) 

   Brodzki-Grossbart, St.; Strzałkowska, Maria (1898-1994); Zatorska, Helena (1910-1984) (Związek Patriotów Polskich, 1945-03-07)
   Spis treści: Paszport i sumienie - s. 1. St. Brodzki-Grossbart: Na marginesie debaty - s. 1. W wyzwolonym kraju: wiadomości Służby Informacyjnej "Polpress" - s. 2. Maria Strzałkowska: Zagadnienia szkolnictwa - s. 3. Echa ...
  • Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 10 (1945) 

   Brodzki-Grossbart, St.; Szulkin, Michał (1908-1992); Zatorski, Aleksander (1901-1984) (Związek Patriotów Polskich, 1945-03-14)
   Spis treści: Powrót żołnierza-tułacza - s. 1. Propaganda kłamstwa - s. 1. Z życia Warszawy - s. 2. Dopełnia się sprawiedliwość...: wyrok na zdrajców - s. 2. Propaganda kłamstwa cd. - s. 2. St. Brodzki-Grossbart: Polska a ...
  • Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 12 (1945) 

   Guzowski, Jan; Szulkin, Michał (1908-1992) (Związek Patriotów Polskich, 1945-03-28)
   Spis treści: Zjednoczenie Śląska - s. 1. Odbudowa Warszawy - s. 1. Dzień zmartwychwstania - s. 1. W Wyzwolonym Kraju: Wiadomości Agencji Telegraficznej "Polpress" - s. 2. Jan Guzowski: Wczoraj i dziś stosunków polsko-sowieckich ...
  • Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 14 (1945) 

   Szulkin, Michał (1908-1992); Zatorska, Helena (1910-1984) (Związek Patriotów Polskich, 1945-04-11)
   Spis treści: O reprezentację Polski - s. 1. Na froncie kultury - s. 1. Polityka przyjaźni - s. 2. Sprawy żydowskie - s. 2. Michał Szulkin: Jugosławia na nowych torach - s. 2.Helena Zatorska: Aleksy Tołstoj - s. 3. W ...
  • Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 16 (1945) 

   Nieznany autor (Związek Patriotów Polskich, 1945-04-25)
   Spis treści: Traktat przyjaźni - s. 1. W hołdzie bohaterom ghetta - s. 1. Narada ZPP w Palestynie - s. 2. Przemówienie ob. Kirtiklisa - s. 2. O przyszłość młodzieży - s. 3. Odrodzenie kultury - s. 3. W Wyzwolonym Kraju: ...
  • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 02 (1945) 

   Janowski, Aleksander; Nagórski, Zygmunt (1912–2011); Boray, Aleksander; Gordon, M. J.; Janta, Aleksander; Wedow, Janusz (1920-1982); Mossin, Ryszard (1910-2003); Sokołów, Florian (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-01-13)
   Spis treści: Zygmunt Nagórski jr.: Kontrasty - s. 1. Aleksander Janowski: Wymowa dwu zdarzeń - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. M. J. Gordon: Nowości lotnicze - s. 2. Z tygodnia na tydzień - s. ...
  • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 03 (1945) 

   Winiewicz, Józef (1905-1984); Boray, Aleksander; Ginsbert, Julian (1892-1948); Waligórski, Wiesław; Dobrowolski, Julian; Głębocki, Jerzy (1913-1998); Tomaszewska, Halina; Guzowski, Andrzej; Feldhuzen, Maciej (1906-1990); Walentynowicz, Maciej (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-01-20)
   Spis treści: Józef Winiewicz: Granica Polsko-niemiecka - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. Z tygodnia na tydzień - s. 2. Julian Ginsbert: Wojna na morzu - s. 2. Wiesław Waligórski: Biało-czerwone ...
  • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 42 (1945) 

   Grabowski, Zbigniew (1903-1974); Boray, Aleksander; Gordon, M. J.; Kwiatkowski, Bohdan; Romiszewski, Eugeniusz (1910-1983); Wroński, Bohdan ; pseud. Milanowski Leopold (1908-1985); Kiersnowski, Ryszard (1912-1977); Delawski, Henryk (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-10-27)
   Spis treści: Zbigniew Grabowski: Porozumienie czy zagłada - s. 1. Triarius: Jaskinia cyklopa - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. M. J. Gordon: Nowości lotnicze - s. 2. Bohdan Kwiatkowski: Z "Południa" ...