Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Podoficer Rezerwy : organ Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 07-08 (1935) 

      Grabowski, Aleksander; Niziński, Edward; Twardowski, Władysław; Mirwiński, jan; Jakubowski, Antoni; Sikorski, Władysław; Holz, Jan (Ogólny Związek Podoficerów Rzeczypospolitej Polskiej, 1935)
      Spis treści: Antoni Jakubowski: Prezes Zarządu Głównego O.Z.P.R. Antoni Jakubowski do Podoficerów Rezerwy - s. 2. Aleksander Grabowski: Przebieg uroczystości X-go Ogólno-Krajowego Zjazdu O.Z.P.R. w Warszawie - s. 3. Edward ...