Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Liga Narodów : jej cele i organizacja 

      Nieznany autor (wydana staraniem Sekretarjatu Ligi Narodów, 1931)
      Broszura niniejsza, przedstawiająca cel i organizację Ligi Narodów, została wydana na wymaganie Zgromadzenia. Przeznaczoną jest dla ciała nauczycielskiego. Można posiłkować się nią, jako pewną całością, lub też spożytkować ...