Wyświetlanie pozycji 1-6 z 6

  • Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 08 (1945) 

   Nekvasil, Bohumil (Związek Patriotów Polskich, 1945-02-28)
   Spis treści: Rok pracy ZPP. - s. 1. 27 lat Armii Czerwonej - s. 1. Z życia Polonii zagranicznej - s. 2. [27 lat Armii Czerwonej cd.] - s. 2. Ziemie Zachodnie - s. 3. "Wiatr od morza" - s. 3. Prasa polska o konferencji ...
  • Biuletyn Wolnej Polski : Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 12 (1945) 

   Guzowski, Jan; Szulkin, Michał (1908-1992) (Związek Patriotów Polskich, 1945-03-28)
   Spis treści: Zjednoczenie Śląska - s. 1. Odbudowa Warszawy - s. 1. Dzień zmartwychwstania - s. 1. W Wyzwolonym Kraju: Wiadomości Agencji Telegraficznej "Polpress" - s. 2. Jan Guzowski: Wczoraj i dziś stosunków polsko-sowieckich ...
  • Biuletyn Wolnej Polski : wydany przez Związek Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nr 5 (1944) 

   Mielecki, W. (Związek Patriotów Polskich, 1944-05-15)
   Spis treści: W przededniu inwazji - s.1. Droga wytknięta przez gen. Żeligowskiego wiedzie do Polski - s. 1. W przededniu inwazji cd. - s.2. O co walczy żołnierz polski - s. 2. Na szlaku - s. 3. O zjednoczenie wszystkich ...
  • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 42 (1945) 

   Grabowski, Zbigniew (1903-1974); Boray, Aleksander; Gordon, M. J.; Kwiatkowski, Bohdan; Romiszewski, Eugeniusz (1910-1983); Wroński, Bohdan ; pseud. Milanowski Leopold (1908-1985); Kiersnowski, Ryszard (1912-1977); Delawski, Henryk (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-10-27)
   Spis treści: Zbigniew Grabowski: Porozumienie czy zagłada - s. 1. Triarius: Jaskinia cyklopa - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. M. J. Gordon: Nowości lotnicze - s. 2. Bohdan Kwiatkowski: Z "Południa" ...
  • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 46 (1945) 

   Chruściel, Antoni (1895-1960); Boray, Aleksander; Sowicki, Tadeusz K. (1915–1977); Wierzyński, Kazimierz (1894-1969) (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-11-24)
   Spis treści: Antoni Chruściel: Zeszłoroczne powstanie - s. 1. Kazimierz Wierzyński: Powrót - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. Obserwator: Z okupowanej Polski: Propaganda a polityka - s. 2. Tadeusz ...
  • Polska Walcząca: Żołnierz Polski na Obczyźnie. Nr 48 (1945) 

   Kurzawa, Jan; Moskwa, Paweł; Boray, Aleksander; Dziewanowski, M. K. (1913-2005); Leitgeber, Witold (1911-2007) (Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji; Wydział Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1945-12-08)
   Spis treści: Jan Kurzawa: Jeszcze o byłych jeńcach - s. 1. Paweł Moskwa: Wiersze: Wolność; "Air-Mail" - s. 1. Aleksander Boray: Przegląd tygodniowy - s. 2. NIK: Polska pod okupacją na szlaku najazdów - s. 2. Witold ...