Wyświetlanie pozycji 1-3 z 3

  • Anglja 

   Tretiak, Andrzej (1886-1944) (Wydaw. Koła Historyków Słuchaczów Uniwersytetu Warszawskiego, 1928)
   Seria : Najnowsze prądy umysłowe zachodniej Europy ; t. 3
  • Le Bulletin Polonais. Vol. 1. No 10 (1942) 

   Nieznany autor (Polish Information Center, 1942-09-13)
   Table des matières: Le magnifique exploit d'un Polonais canadien ; Les pilotes polonais furent les premiers à survoler Dieppe - p. 1. L'exploit glorieux d'un contre-torpilleur polonais - p. 2. Le paysan polonais continue ...
  • Samorząd Terytorjalny : kwartalnik poświęcony teorji i życiu samorządu terytorjalnego. T. 2. z. 1 (1930) 

   Nieznany autor (Wydawnictwo Biura Zjazdów Samorządu Ziemskiego (Związek Sejmików Rzeczypospolitej Polskiej), 1930)
   Artykuły : dr Julian Hubert: Zagadnienie komisaryczności w samorządzie gminnym (wiejskim oraz miejskim) i powiatowym w b. dzielnicy pruskiej – s. 1. dr Jerzy Panejko: Samorząd komunalny w Szwajcarii – s. 24. dr M.Z. ...