Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest projektem tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o własne zbiory biblioteczne.

Celem projektu jest:

  • ochrona i zabezpieczenie najcenniejszych zbiorów,
  • rozwój bibliotecznych zasobów cyfrowych,
  • rozszerzenie i ułatwienie dostępu do zbiorów bibliotecznych szerokiemu gronu użytkowników,
  • tworzenie polskich zasobów edukacyjnych i kulturalnych Internetu,
  • wspieranie rozwoju potencjału badawczego szkół wyższych,
  • pomoc w nowoczesnym procesie kształcenia.

Założeniem Biblioteki Cyfrowej UPH jest stworzenie dostępu do następujących kolekcji:

  1. Dziedzictwo kulturowe – kolekcja zawiera cyfrowe kopie najcenniejszych zbiorów.
  2. Regionalia wraz z Dokumentami Życia Społecznego - zawiera kopie dokumentów dotyczących Siedlec, Ziemi Siedleckiej i Podlasia oraz wydzielony zbiór dokumentów tzw. „drugiego obiegu”.

W miarę rozbudowy Biblioteki Cyfrowej mogą zostać dodane kolejne kolekcje, podkolekcje lub kategorie.

Opis bibliograficzny publikacji sporządzany jest wg reguł międzynarodowego formatu Dublin Core, zgodnie z polskimi przepisami katalogowania.

Do prezentacji zbiorów wykorzystuje się oprogramowanie DSpace.

Publikacje umieszczone w Bibliotece Cyfrowej należą do domeny publicznej lub podlegają ochronie prawa autorskiego.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych niektóre publikacje Biblioteki Cyfrowej UPH, udostępniane są w ograniczonym zakresie, wyłącznie z komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki.

Informacja statusie prawnym dokumentu znajduje się w polu "Prawa dostępu: Czytelnia Zbiorów Specjalnych – dostęp tylko na miejscu".

Prowadzeniem projektu cyfrowego udostępniania zbiorów zajmują się pracownicy Biblioteki Głównej UPH.

Biblioteka cyfrowa UPH jest finansowana w ramach umowy 562/P-DU/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

View more