Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest projektem tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o własne zbiory biblioteczne.

Celem projektu jest:

 • ochrona i zabezpieczenie najcenniejszych zbiorów,
 • rozwój bibliotecznych zasobów cyfrowych,
 • rozszerzenie i ułatwienie dostępu do zbiorów bibliotecznych szerokiemu gronu użytkowników,
 • tworzenie polskich zasobów edukacyjnych i kulturalnych Internetu,
 • wspieranie rozwoju potencjału badawczego szkół wyższych,
 • pomoc w nowoczesnym procesie kształcenia.

Założeniem Biblioteki Cyfrowej UPH jest stworzenie dostępu do następujących kolekcji:

 1. Dziedzictwo kulturowe – kolekcja zawiera cyfrowe kopie najcenniejszych zbiorów.
 2. Regionalia wraz z Dokumentami Życia Społecznego - zawiera kopie dokumentów dotyczących Siedlec, Ziemi Siedleckiej i Podlasia oraz wydzielony zbiór dokumentów tzw. „drugiego obiegu”.

W miarę rozbudowy Biblioteki Cyfrowej mogą zostać dodane kolejne kolekcje, podkolekcje lub kategorie.

Opis bibliograficzny publikacji sporządzany jest wg reguł międzynarodowego formatu Dublin Core, zgodnie z polskimi przepisami katalogowania.

Do prezentacji zbiorów wykorzystuje się oprogramowanie DSpace.

Publikacje umieszczone w Bibliotece Cyfrowej należą do domeny publicznej lub podlegają ochronie prawa autorskiego.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych niektóre publikacje Biblioteki Cyfrowej UPH, udostępniane są w ograniczonym zakresie, wyłącznie z komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki.

Informacja statusie prawnym dokumentu znajduje się w polu "Prawa dostępu: Czytelnia Zbiorów Specjalnych – dostęp tylko na miejscu".

Prowadzeniem projektu cyfrowego udostępniania zbiorów zajmują się pracownicy Biblioteki Głównej UPH.

Biblioteka cyfrowa UPH jest finansowana w ramach umowy 562/P-DU/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

 • Noc letnia 

  Krasiński, Zygmunt (1812-1859) (Wydawnictwo M. Arcta, 1910)
  Seria: Bibljoteczka Narodowa ; Nr 32
 • Nie-Boska komedya 

  Krasiński, Zygmunt (1812-1859) (Gebethner i Wolff, 1918)
  Seria: Wybór Pisarzów Polskich i Obcych dla Domu i Szkoły ; Nr 8
 • Irydion 

  Krasiński, Zygmunt (1812-1859) (Gebethner i Wolff, 1918)
  Wybór Pisarzów Polskich i Obcych dla Domu i Szkoły ; Nr 12
 • Z ziemi chełmskiej : wrażenia i notatki 

  Reymont, Władysław Stanisław (1867-1925) (Gebethner i Wolff, 1927)
  Seria: Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej; Nr 180
 • Sprawiedliwie 

  Reymont, Władysław Stanisław (1867-1925) (Wydawnictwo Tygodnika Illustrowanego, 1931)
  Seria: Pisma : wydanie zbiorowe zupełne ze wstępem Zdzisława Dębickiego / Władysław St. Reymont ; Nr 12

View more